Josif Pančić

Упис првака 2020-21

31.03.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније.

Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020. године бити у могућности да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове услуге „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ на Порталу еУправа (https://euprava.gov.rs).

Захтеве за упис деце која не живе на територији школе, а које су родитељи предавали до 1.2.2020, школа је већ унела у портал е-управа  (100 захтева, није унето само дете П. Ђ због недостатка матичног броја).

Када почне уписни процес, захтеви ће се одобравати према динамици подношења захтева у школи, које су родитељи обавили од септембра 2019., до фебруара 2020. и према динамици уписа деце која живе на територији школе

Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа чим исти буде био дефинисан. 

 

Милан Бајић, директор школе

 

 


 

27.03.2020.

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Упис ученика у први разред, због ванредног стања, неће се обављати на досадашњи начин. У школе још нису стигла упутства како ће се уписивати прваци. По добијању званичних информација о упису, објавићемо их на сајту школе и улазним вратима.

ПРАТИТЕ САЈТ ШКОЛЕ ГДЕ ЋЕ БИТИ ЗВАНИЧНА ИНФОРМАЦИЈА.

Милан Бајић, директор школе

 

 


 

02.09.2019.

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Обавештавамо родитеље који већ имају децу у школи а не живе на територији школе, да имају могућност да од 2 септембра до 30. новембра 2019. доставе Захтев за упис детета у први разред ради прецизније евиденције заинтересованих за упис који ће им одмах бити одобрен. Уколико не искористе ову могућност њихови Захтеви биће усвајани по редоследу предавања у зависности од могућег броја уписаних нових ђака.

Сви остали родитељи који намеравају да упишу децу у нашу школу а не живе на територији школе, могу образац Захтева за упис потписивати у школи од понедељка, 2. децембра 2019. године.


Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2020/2021. годину обавити у времену од 01. априла 2020. до 31.маја 2020.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења. Још једном напомињемо да је број места у боравку ограничен на три одељења.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2013. године и деца рођена до 28.02.2014. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2014.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2020. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 02.12.2019. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова. Због родитеља који не могу доћи у преподневним часовима, секретар ће понедељком вршити упис после подне од 13 – 18 часова.

Само понедељак, први дан уписа, секретар ради пре подне понедељком, за време уписа.

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:
Бранка Ћурчић

 

Ви сте овде: Почетна Актуелно Прваци Упис првака 2020-21