Josif Pančić

Школски распоред

ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Силвана Лазић 1/1
Сандра Планић 1/2
Радмила Вукић 1/3
Драгана Мирковић 1/4
Јасмина Ђорђевић 1/5
Марица Петковић 1/6
Јован Мицић 2/1
Снежана Милаковић-Лакић 2/2
Гордана Симовић 2/3
Споменка Марковић 2/4
Невена Опалић 2/5
Сузана Милаковић 2/6
Маја Марковић 3/1
Ивана Марковић 3/2
Љиљана Јованоски 3/3
Данијела Максимовић 3/4
Мирјана Ђукаловић 3/5
Ива Иванчевић Илић 3/6
Зоран Гаврић 4/1
Радмила Жежељ 4/2
Бојана Плавшић 4/3
Милка Чичић 4/4
Сандра Мирчић 4/5
Татјана Филиповић 4/6
Персида Петровић Продужени боравак 1/1,4
Александра Бабић Продужени боравак 1/2,3
Катарина Танацковић Продужени боравак 1/5,6
Оља Ташић Продужени боравак 2/1,4
Тања Цапудер Продужени боравак 2/2,6
Марија Протић Продужени боравак 2/3,5

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
одељ.ст. 8/5
Српски језик
6/2.3,6
8/2.5
Јелена Вуковић
Српски језик
7/4.6
Марија Димитријевић
одељ.ст. 7/1
Српски језик
5/1,2
7/1,5
Наташа Бајковић
Српски језик
5/5,6
8/3,4
Весна Данкулов
одељ.ст. 6/5
Српски језик
6/1,4,5
8/1,6
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 7/2
Српски језик
5/3,4
7/2,3
Мирослав Антонић
одељ.ст. 7/4
Математика
5/1,3
7/2,4,6
Игор Петковић
одељ.ст. 5/6
Математика
5/2,6
7/1,3,5
Анђелка Вученовић
Математика
5/4,5
6/2,5
Сања Глигорић
одељ.ст. 8/2
Математика
6/1,3
8/1,2,6
Драгана Николић
Математика
6/4,6
8/3,4,5
Марија Панић
одељ.ст.6/4
Енглески језик
2/3,6 ; 4/1,2,3,4,6
6/4,5,6
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 8/1
Енглески језик
6/1,2,3
8/1,2,3,4,5,6
Маја Веселиновић
Енглески језик
1/5,6 ; 2/1,2,4,5 ; 4/5
7/1,2,4
Оливера Крстић
Енглески језик
1/1,2,3,4
3/1-6
Ивана Јовановић
одељ.ст. 5/4
Енглески језик
5/1-6
7/3,5,6
Даринка Одабашић
одељ.ст. 8/6
Француски језик
6/2,3,4
8/1,2,3,4,5,6
Милосав Дабетић
одељ.ст. 5/5
Француски језик
5/2,3,5,6
7/1,2,4,5,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 7/3
Француски језик, грађ. васпитање
5/1,4 ; 6/1,5,6 ; 7/3
г: 7/1,2,3,4,5,6
Мр.Весна Албијанић
Биологија, СНА-Чувари природе
5/3,4,5,6 ; 7/1-6
СНА 5/1-6
Славица Радојчић
Биологија, СНА-Чувари природе
6/1,2,3,4,5,6
8/1,4,5,6 ; СНА 6/1-6
Лидија Новаковић
одељ.ст.5/2
Биологија
5/1,2
8/2,3
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 8/4
Географија
7/1,3,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Драгана Јанковић
одељ.ст. 6/1
Географија
5/1,2,3,4,5,6 ; 6/1-6
7/2
Наташа Сејменов
Историја
6/1,2,3,4,5,6
8/2,3,4,5,6
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 5/3
Историја, СНА-Живот у прошлости
5/1,2,3,4,5,6 ; 7/1,2,3,4,5,6
8/1 ; СНА 5/1-6
Миомир Ранђеловић
Хемија
7/1,2,3,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Александра Обрадовић
Физика, ТИО
7/1,5 ; 8/1-6
ТИО 7/1,5
Љиљана Лазаревић Милојевић
одељ.ст. 6/3
Физика
6/1-6
7/2,3,4,6
Никола Везмар
Техника и технологија, ТИО
5/3,4,5,6
7/2,3,4,6
Славољуб Васић
одељ.ст. 5/1
Техника и технологија, ТИО
5/1,2,5,6
7/1-6
Мирослав Радић
Техника и технологија, ТИО
6/2,5
8/1,2,3,4,5,6
Милан Милојевић
одељ.ст. 8/3
Техника и технологија, ТИО
6/1,3,4,6
8/1,2,3,4,5,6
Данка Петровић
одељ.ст. 5/2
Техника и технологија
5/1,2,3,4
6/1-6
Петра Стојковић
Музичка култура, ИП-Хор и оркестар
СНА-Хор и оркестар
5/5,6 ; 7/1-6
ИП 7/2,3 ; 8/2,5
СНА 5/1-6
Татјана Маћејка Трајковић
одељ.ст. 6/6
Музичка култура, СНА-Хор и оркестар
5/1,2,3,4 ; 6/1-6 ; 8/1-6
СНА 6/1-6
Драгана Ристић
одељ.ст. 7/6
Ликовна култура
СНА-Цртање, сликање и вајање
5/1,3,4,5,6 ; 6/3,4 ; 7/3,6
8/1-6 ; СНА 6/1-6
Ана Живковић
Ликовна култура
СНА-Цртање, сликање и вајање
5/2 ; 6/1,2,5,6 ; 7/1,2,4,5
СНА 5/1-6
Милица Белаћевић
Физичко и здравствено васпитање
Физичко васпитање, Изабрани спорт
Обавезне физ. активности
5/2,4,6 ; 6/2 ; 7/1,2,5
ИС 7/2,3,5 ; 5/1,3,5
Радоје Гледовић
Физичко и здравствено васпитање
Физичко васпитање, Изабрани спорт
Обавезне физ. активности
6/2,4,6 ; 7/3,4 ; 8/3,5
ИС 8/1,4,6 ; 5/1,3,5
Радмила Јовићевић
Физичко и здравствено васпитање
Физичко васпитање, Изабрани спорт
Обавезне физ. активности
6/1,3,5 ; 7/6 ; 8/2,4,6
ИС 8/2,3,5 ; 6/1,3.5
Марија Петровић
Изабрани спорт
Обавезне физ. активности
ИС 7/1,4,6
5/6
Сања Чуровић
Физичко и здравствено васпитање
Физичко васпитање
Обавезне физ. активности
6/4,6 ; 8/1
5/2,4
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1,2,4,5,6 ; 8/1,3,4,5,6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1,3,4,5,6 ; 8/1,2,3,4,6
Данијела Бојковић
Верска настава
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Милица Ракић
Верска настава
1/1-6 ; 3/1-6
Маријана Пуношевац
Верска настава
2/1-6 ; 4/1-6
Марија Николић
Грађанско васпитање
6/1,3,4,5,6
8/1
Невена Димитријевић
Грађанско васпитање
5/1-6 ; 6/2
8/2,3,4,5,6

 

Ви сте овде: Почетна Настава Школски распоред