Josif Pančić

Настава у природи

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).

 

Настава у природи 2018/19

 

Прецизно одређење програма, праваца и времена реализације наставе у природи биће одређено после разматрања понуда и добијања сагласности Савета родитеља школе и Школског одбора на правце и закључења уговора са туристичким агенцијама.

Предвиђене су следеће дестинације и оријентациони термини:

 

Одељења 1/2,3,4,5,6 - Сребрно језеро, хотел „Тео 4“ , почетак јуна 2019. Један гратис на групу (одељење). Један рекреатор по групи (одељењу), доктор.

Одељења 2/1,2,4,6 ; 4/1 - Дивчибаре, објекат „Маљен“ , крај маја или почетак јуна 2019. Рекреатор на групу (6), гратис на 15 плативих ученика.

Одељења 2/3,5 - Дивчибаре, објекат „Стеван Филиповић“, половина маја 2019. По групи један гратис и аниматор на 20 ученика, доктор.

Одељења 1/1 ; 3/1,2,3,4 - Врњачка Бања, хотел „Банбус“, крај маја почетак јуна 2017. Један гратис за ученика на групу и један васпитач по групи плус наставник и један рекреатор за 5 група.

Одељења 4/2,4 - Тара, Оморика или Бели бор (реновирани део), мај - почетак јуна 2019. Један гратис на групу за ученике и један васпитач по групи.

 

Ви сте овде: Почетна Настава Ваннаставне активности Настава у природи