Josif Pančić

Тимови

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Биљана Лазаревић.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима за школско развојно планирање:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика
 • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Радмила Јовићевић, професор физичког васпитања
 • Тања Цапундер, професор разредне наставе
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања броји 19 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2019/2020.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Милица Живановић, професор математике
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2019/2020. годину је Данка Петровић, професор техничког и информатичког образовања.

Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Анђелка Вученовић, професор математике
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Марија Протић, професор разредне наставе

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020. годину је Валентина Антић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичког васпитања
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Милица Живановић, професор математике
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Драгана Јешић,професор биологије, помоћник директора

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2019/20. години чине:

 • Милена Вукашиновић, координатор Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Оливера Крстић, професор енглеског језика
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Марија Димитријевић, професор српског језика
 • Светлана Лакићевић, професор српског језика
 • Весна Вујовић, професор француског језика
 • Мирослав Антонић, професор математике
 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2019/20. години чине:

 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Силвана Лазић, професор разредне наставе
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2019/20. години чине:

 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Јована Калезић, професор разредне наставе
 • Славољуб Васић, професор ТИО
 • Милка Чичић, професор разредне наставе

 

 

Ви сте овде: Почетна Школа данас Тимови