Josif Pančić

Тимови

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Биљана Лазаревић.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима за школско развојно планирање:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Тања Цапундер, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
 • Радмила Јовићевић, професор физичког васпитања
 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Наташа Бајковић, професор српског језика
 • Драгана Мирковић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања броји 19 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2018/2019.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Јован Мицић, професор разредне наставе
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Миомир Ранђеловић, професор хемије
 • Драгана Николић, професор математике
 • Сања Глигорић, професор математике
 • Мирослав Антонић, професор математике
 • Радмила Вукић, професор разредне наставе
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Валентина Антић, психолог

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2018/2019. годину је Данка Петровић, професор техничког и информатичког образовања.

Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Драгана Јанковић, професор географије
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Анђелка Вученовић, професор математике
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Невена Опалић, професор разредне наставе
 • Маја Марковић, професор разредне наставе
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање је Валентина Антић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Марија Протић,професор разредне наставе
 • Снежана Милановић Лакић, професор разредне наставе
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Маја Марковић, професор разредне наставе
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичког васпитања
 • Љиљана Лазаревић Милојевић, професор физике
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Драгана Јешић,професор биологије, помоћник директора

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2018/19. години чине:

 • Милена Вукашиновић, координатор Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Оливера Крстић, професор енглеског језика
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
 • Сања Глигорић, професор математике
 • Милан Милојевић, професор ТИО
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика

 

 

Ви сте овде: Почетна Школа данас Тимови