Josif Pančić

Прва недеља рада и начин организовања учења на даљину у нашој школи

Поштовани и драги родитељи,

У данима када су врата школе затворена, отварамо нека нова врата виртуелних учионица и других начина комуникације са ђацима. Водећи рачуна о потребама наших ученика трудимо се да организујемо најквалитетнији начин рада учењем на даљину. Најтеже је сигурно нашим ученицима којима је потребно друштво вршњака које их мотивише да раде боље и квалитетније.

Од понедељака 16.03.2020.године сви наставници ОШ „Јосиф Панчић“ су започели рад путем учења на  даљину. Тога дана смо почели са формирањем заједничких база родитеља одељења, мејлинг листа или вибер група. Циљ је лако и ефикасно дељење информација, задатака, задужења, размене са ученицима. За родитеље и ученике који због објективних потешкоћа нису у могућности да користе ове врсте заједничких преписки наставници ће их телефоном информисати о свим корацима и активностима. Став школе је да се сва преписка врши преко родитеља те да се њима даје одговорност да и сами прате активности своје деце у што већем обиму.

Кораци у овим активностима у првој недељи рада на даљину: 

  1. Формиране су заједничке групе за ефикасно информисање родитеља одељења; 
  2. ОС путем формираних група родитељима редовно постављају информације о настави путем РТС 3, о терминима предвиђеним за наставу преко ТВ-а за узраст;
  3. И наставници прате реализацију часова на РТС 3 узрастима којима предају и ти садржаји и план наставних јединица поставља додатни садржај рада ученицима; 
  4. Осим наставе која се реализује путем РТС 3 наставници дају по плану и програму разреда којима предају садржаје и задатке уз напомену да се базирају на важним, основним стандардима неопходним за даље напредовање ученика;
  5. За наставнике који имају на располагању дигиталне уџбенике препорука је да се акценат стави на рад путем тих медија - у овим уџбеницима ученик има прилику да види материјал, чује делове лекције, прати тестове и додатне занимљиве садржаје из лекције која се обрађује;
  6. За рад са ученицима који немају могућност да се повежу преко ИКТ технологије обезбеђујемо најефикаснији канал размене. Родитељима и ученицима се дају информације и добијају повратне информације о раду путем телефонске СМС поруке или уколико немају телефон припремљен материјал једном недељно родитељи преузимају из школе (сваки понедељак од 10-11 сати, на клупи на улазу у школу је место за примопредају). Због препоруке министарстава о ширењу заразе инсистирамо на свим каналима примопредаје задатака који не подразумевају директан контакт у недељама које следе;
  7. Од уторка 17.03.2020.год сви ученици наше школе кренули са учењем на даљину и њихови наставници су почели да постављају лекције, презентације, објашњења, задатке, корисне линкове. Неки наставници снимају и кратке материјале за ученике, шаљу се презентације и напомене о раду.

Рад са ученицима млађих разреда

16.03.2020.год постављене су неопходне информације свим родитељима на сајту школе, као почетна информација о даљим корацима и начинима рада, учењу на даљину. Све информације о настави путем РТС 3 стављене су и на улазна врата школе.

Учитељи су у току овог дана имали обавезу да формирају заједничке групе одељења, групе родитеља. Циљ је лака и ефикасна комуникација и размена информација,  материјала за рад, презентација, слика... По формирању групе постављене су прве информације и о наставним садржајима на РТС-у.

17.03.2020.год у школи су обављени кратки састанци са свим учитељима школе. Вршени су договори око најефикасније размене материјала који наставници припремају за ученике. Усаглашавани су начини доставе информација и материјала угроженим групама ученика који немају могућност коришћења ИКТ технологија. Договор учитеља је да се што више материјала размењује између учитеља, да се направљени материјали прослеђују са циљем што квалитетније наставе на даљину.

Од овог дана наставници су већ започели рад са ученицима. И сами учитељи прате реализацију наставе на каналу РТС 3 за узраст, а тв садржаји су само додатни садржаји рада. Наставници постављају материјале у складу са планом и програмом рада узраста којима предају. Воде рачуна да се садржаји ускладе са основним стандардима неопходним за даље напредовање и рад ученика. Родитељима се саветује да деци обезбеде рад са дигиталним уџбеницима (за све генерација за које постоје дигитални уџбеници у настави). Неки учитељи снимају и кратке материјале, наставни садржај за оне делове које треба додатно објаснити те материјал деле родитељима преко заједничке групе.

Од уторка 17.03.2020.год кренула  је настава на даљину у свим одељењима млађих разреда, ученици гледају садржаје на РТС 3 као и снимљене материјале својих учитеља, добијају дневне задатке и сва обавештења о даљем раду.

Рад са ученицима  старијих разреда

Рад са ученицима старијих разреда врши се путем ЕДМОДО платформе. Ову платформу већ више од шест година професори информатике, и још неколико наставника школе, користе у свом свакодневном раду са ученицима. Сматрали смо да ће се на најлакши начин покренути рад и других професора школе јер је већ формирана база података за све ученике старијих разреда школе. Сви ученици од петог до осмог разреда на часовима информатике раде на платформи и са лакоћом су и до сада сами од куће приступали раду. Сматрали смо да ће ученицима такође бити најефикасније да се преко ове платформе укључе у рад са наставницима и других предмета које нису имали пре обуставе непосредне наставе.

16.03.2020.год професорке информатике су припремале и отварале налоге наставницима српског језика и математике. Започели смо са предметима које ученици имају по четири пута недељно.Током тог дана формирали су се налози и вршила дистрибуција кодова одељењским старешинама. А затим су ученици примењујући стечена знања из информатике сама улазили у виртуелна одељења и у сваки од формираних наставних предмета.

17.03.2020.год у просторијама наше школе одржани су кратки састанци са свим наставницима. Поштујући све препоруке министарстава у малим групама су се давале јасне информације о даљем раду на платформи. Обуку о раду на платформи Едмодо вршила је професорка информатике у сарадњи са професорком географије која је највише користила платформу Едмодо у свакодневном раду са ученицима. Обука се наставила преко интернета и телефонским путем са професоркама информатике а у њу су укључени и сви стручни сарадници и професори који имају искуства са радом на платформи. Наставио се рад професора информатике на формирању налога за све наставне предмете.

18.03.2020.год ОС су у току прва два дана преко групе родитеља проследиле неопходне кодове за ученике старијих разреда. Ученици су, са кодовима свог одељења, улазили на новоотворене налоге. 

Сви наставници су се укључили у рад на платформи, постављају обавештења о начину рада, материјале за рад, презентације, припремају тестове, комуницирају са ученицима којима предају.

Настављамо да радимо у неком другом окружењу, у неким замишљеним виртуелним учионицама, водећи рачуна о најважнијој потреби наших ђака - да уче, стичу знања и вештине. 

Знање се полако стиче али је то једино богатство које нам нико никада не може узети.

 

Велики поздрав од психолога школе