Неизвесно је докле досеже машта! До неба, до звезда, или високо докле могу да се вину наши змајеви.

Од папира, најлона, тракица, машница, канапа, сламчица и још много материјала и могућности.

Спремни и ученици и змајеви за походе! Змајеви могу да нас вину далеко, далеко...