Vest3

Поштовани родитељи,

Од понедељка 30.11.2020.године, на основу Дописа МПНТР бр. 610-00-01358/2020-07 (од 27.11.2020. године), у обавези смо да реализујемо наставу у школи за ученике млађих разреда као и да реализујемо наставу на даљину за ученике старијих разреда.

Календар васпитно-образовног рада је измењен, па се прво полугодиште завршава у петак 18.12.2020. године. Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и трајаће до 18.01.2021. године. 

 

Настава за ученике првог циклуса (од првог до четвртог разреда)

За ученике млађих разреда, од првог до четвртог, наставни процес се реализује у  школи као и до сада, кроз непосредни образовно-васпитни рад у две групе. Трајање часова је 30 минута  и поштује се распоред часова и активности у групама А и Б као и до сада (настава почиње у 8 часова). За ученике, који су одлуком родитеља на онлајн настави или су због болести у изолацији, учитељ наставља да шаље материјале и даје задатке за радни дан. Оцењивање ученика се за све ученике млађих разреда врши у школи.

Рад у продуженом боравку за ученике првог и другог разреда наставља се по већ утврђеној сатници рада.

 

Настава за ученике другог циклуса (од петог до осмог разреда)

Настава за ученике старијих разреда, од петог до осмог, од понедељка 30.11.2020. године се реализује на даљину уз коришћење платформе Едмодо.

Онлајн настава за ученике од петог до осмог разреда је обавезна. Одељења се више не деле на групе већ је распоред часова исти за цело одељење. Онлајн часове похађају сви ученици одељења у реалном времену по већ утврђеном распореду часова за тај наставни дан.

Настава за све ученике старијих разреда почиње у 14 сати, а часови се држе у реалном времену према распореду часова. Час траје 45 минута, а у распореду се налазе и паузе. Обавеза ученика је да поштује распоред часова и да присуствује онлајн часовима. Наставник уписује оне ученике који не учествују у онлајн настави и има обавезу да то евидентира у Ес дневнику.

Наставници ће постављати сав материјал и задатке само и искључиво у време трајања часа за дато одељење. Наставник може, ако сматра да је за ученике корисно од њих да захтева да погледају, за време трајања свог часа део или цео РТС час. Тада наставник шаље и линк за дати час, а обавеза ученика је да ту активност испоштује и да се остатак часа искористи за постављање питања или да се разјасне евентуалне нејасноће, ураде задата питања и сл. Наставник, такође, на онлајн часу даје рокове за израду задатака,  а ученик је у обавези да испоштује рок за предају задатка.

Наставник је у обавези да благовремено, минимум два дана раније, најави сваку проверу знања коју планира да реализује путем платформе Едмодо

Распоред провера знања (дужих од 15 минута) биће истакнут и на сајту школе, најкасније до среде 2.12.2020. године. Наставници имају могућност да неке провере знања одложе за друго полугодиште уколико сматрају да то није могуће квалитетно и свеобухватно урадити путем платформе. Провере, у наредним недељама, се могу вршити само онлајн.

При извођењу закључне оцене, за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, и оне добијене током трајања редовне наставе као и оне током наставе на даљину. Укупан број оцена у полугодишту може бити мањи од броја који је предвиђен Правилником о оцењивању.

Предлог закључне оцене за свој предмет наставник ће истакнути ученицима за време трајања часа на Едмодо платформи, најкасније до четвртка 10.12.2020. године. Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену мора се поруком обратити наставнику (најкасније у петак, 11.12. 2020. године). Изузетно, за те ученике, биће одређени термини за одговарање у школи. Одговарање, уз поштовање свих епидемиолошких мера у договореном термину, биће могуће само у последњој недељи првог полугодишта (од понедељка 14.12.2020.год до петка 18.12.2020. године).

Родитељи ученика који немају техничке могућности за учествовање у онлајн настави (интернет, рачунар, телефон...) морају о томе одмах да обавесте одељењског старешину.

 

Сатница  онлај наставе

1. час   14.00 – 14.45

2. час   14.50 – 15.35

одмор  15.35 – 15.50

3. час   15.55 – 16.40

4. час   16.45 – 17.30

5. час   17.35 – 18.20

6. час   18.25 – 19.10

Педагошки колегијум школе