Raspored

Поштовани родитељи и ученици,

због измена у календару васпитно-образовног рада, дошло је до измена у распореду писмених и контролних задатака за ученике старијих разреда.

 

Пети разред

18.1 - 22.1. математика (контролни) / српски језик (контролни)
25.1. - 29.1. географија (контролни) / енглески језик (писмени)
1.2. - 5.2. француски (контролни) / српски језик (писмени)
8.2. - 12.2. математика (писмени)

Шести разред

18.1 - 22.1. српски језик (писмени) / географија (контролни)
25.1. - 29.1. математика (писмени) / географија (контролни)
1.2. - 5.2. француски (писмени) / физика (контролни)
8.2. - 12.2. француски (писмени) / физика (контролни)
17.2. - 19.2. срспки језик (контролни)

Седми разред

18.1 - 22.1. српски језик (писмени) / математика (контролни)
25.1. - 29.1. енглески језик (писмени) / географија (контролни)
1.2. - 5.2. француски (писмени) / физика (контролни)
8.2. - 12.2. математика (писмени) / српски језик (контролни)

Осми разред

18.1 - 22.1. српски језик (писмени) / историја (контролни)
25.1. - 29.1. математика (контролни) / енглески језик (писмени)
1.2. - 5.2. француски (писмени) / хемија (контролни)
8.2. - 12.2. математика (писмени) / физика (контролни)
17.2. - 19.2. срспки језик (контролни)