OnlineNastava1

Поштовани родитељи,

Од понедељка 15.03.2021.године, на основу Дописа МПНТР бр. 610-00-00178/2021-07 (од 12.03.2021. год), Школа је у обавези да настави реализацију наставе у школи само за ученике млађих разреда. Рад у продуженом боравку за ученике првог и другог разреда наставља се по већ утврђеној сатници рада

Реализација наставе за ученике старијих разреда (од петог до осмог разреда) ће се вршити на даљину преко платформе Едмодо од 8 сати по утврђеном распореду часова.

 

Настава за ученике другог циклуса (од петог до осмог разреда)


Настава за ученике старијих разреда, од петог до осмог, од понедељка 15.03.2021. године се реализује на даљину уз коришћење платформе Едмодо .

Онлајн настава за ученике од петог до осмог разреда је обавезна. Сви ученици одељења прате часове заједно у реалном времену по већ утврђеном распореду часова за тај наставни дан у првој смени.

Настава за све ученике старијих разреда почиње у 8 сати, а часови се држе у реалном времену према распореду часова. Час траје 45 минута, а у распореду се налазе и паузе. Обавеза ученика је да поштује распоред часова и да присуствује онлајн часовима. Обавеза ученика је да присуство часу потврди лајковањем прве наставникове објаве сваког наставног часа у току дана. Наставник уписује оне ученике који не учествују у онлајн настави и има обавезу да то евидентира у Ес дневнику.

Наставници ће постављати сав материјал и задатке у време трајања часа за дато одељење. Наставник може, ако сматра да је за ученике корисно од њих да захтева да погледају, за време трајања свог часа део или цео РТС час. Тада наставник шаље и линк за дати час, а обавеза ученика је да ту активност реализује и да се остатак часа искористи за постављање питања или да се разјасне евентуалне нејасноће, ураде задата питања и сл. Наставник, такође, на онлајн часу даје рокове за израду задатака,  а ученик је у обавези да поштује рок за предају задатка. Уколико наставник има могућности, и утврди да ученици одељења имају неопходне техничке могућности неки часови се могу радити преко апликације Zoom.

Наставник је у обавези да благовремено, минимум два дана раније, најави сваку проверу знања уколико је планира да реализује путем платформе Едмодо.

Ово обавештеље важи за наставну недељу од понедељка 15.марта до петка 19.марта 2021.године.


Сатница  онлај наставе

1. час      8.00 – 8.45

2. час      8.50 – 9.35

одмор     9.35 – 9.50

3. час      9.50 – 10.35

4. час      10.40 – 11.25

5. час      11.30 – 12.15

6. час      12.20 – 13.05

Желимо Вам  добро здравље и квалитетно образовање у школи,

Педагошки колегијум школе