Vest5

Замолио бих родитеље да буду стрпљиви и да пажљиво читају обавештење на сајту, које је окачено на насловној страни, на два места.

Школа је унела све захтеве за заинтересованост за упис у школу, на портал Е управе. Дакле родитељи који су поднели захтев, немају потребу да пријављују своју децу на Е портал, нити им је то омогућено, јер је то већ урадила школа.

Школа ће током априла и маја постепено према процени слободних места за упис у први разред, звати лично родитеље који су поднели захтев, извршити упис и заказивати уз договор са родитељима тестирање код психолога и педагога.

Још једном бих замолио родитеље за СТРПЉЕЊЕ, упис траје цео април и мај месец.

Родитељи који територијално припадају школи, могу према већ објављеном обавештењу, да електронски уписују своју децу.

Милан Бајић, директор школе

 


16.03.2021.

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у времену од 01. априла 2021. до 31.маја 2021.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 1.3 2014. године и деца рођена до 28.2.2015. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2015.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2021. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 01.12.2020. Школа ће у електоски упис преко Е-управе унети искључиво захтеве поднете до 15.3. као заинтересованост за упис (има их 91). Постепено током априла, а посебно маја, од стране школе биће позивани родитељи који су поднели захтев да упишу децу.

Још једном позивам родитеље на стрпљење, упис траје до 31. маја.

Упис у први разред школске 2021/22. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2021/22. Годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs) исказује интересовање за упис детета у нашу школу. На овом порталу апликација еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ биће доступна родитељима од 22. марта до 28. маја 2021. године.

Родитељима који преко ове услуге  закажу термин, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у школу. Обавештавају се родитељи који не припадају територијално школи да упис обаве преко захтева предатог школи.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму и лекарско уверење прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ, или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим не заказујете термине за тестирање деце уколико нисте завршили целокупан здравствени преглед и добили уверење.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост уписа детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења. Напомињемо да је број места у боравку ограничен на три одељења.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 0113554845 сваким радним даном.

 

Директор школе
Милан Бајић