Josif Pančić

Тимови

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Биљана Лазаревић.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима за школско развојно планирање:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика
 • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Радмила Јовићевић, професор физичког васпитања
 • Тања Цапундер, професор разредне наставе
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања броји 19 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2019/2020.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Милица Живановић, професор математике
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2019/2020. годину је Данка Петровић, професор техничког и информатичког образовања.

Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Анђелка Вученовић, професор математике
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Марија Протић, професор разредне наставе

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020. годину је Валентина Антић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичког васпитања
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Милица Живановић, професор математике
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Драгана Јешић,професор биологије, помоћник директора

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2019/20. години чине:

 • Милена Вукашиновић, координатор Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Оливера Крстић, професор енглеског језика
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Марија Димитријевић, професор српског језика
 • Светлана Лакићевић, професор српског језика
 • Весна Вујовић, професор француског језика
 • Мирослав Антонић, професор математике
 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2019/20. години чине:

 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Силвана Лазић, професор разредне наставе
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2019/20. години чине:

 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Јована Калезић, професор разредне наставе
 • Славољуб Васић, професор ТИО
 • Милка Чичић, професор разредне наставе

 

 

Ми данас

Свако има своје поље деловања, а дух и циљ су јединствени
- МИ СМО "ПАНЧИЋЕВИ"!

 

 

 

 

 

Техничко особље

Мирослав
Траживук

Зоран
Стефановић

Веслана
Гудац

Драгица
Миловић

Владанка
Николић

Слађана
Пековић

Биљана
Баралић

Стојана
Кршљански

Љубинка
Ранковић

Јелена
Веселиновић

Мирјана
Миланков

Гордана
Милашиновић

Љиљана
Павловић

Зорица
Нововић

Снежана
Матић

 

 

Биљана
Аксентијевић

 

 

Мирјана
Аксентијевић

 

Наставници

АКТИВ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Светлана
Лакићевић

Наташа
Бајковић

Слађана
Тодоровић

Јелена
Вуковић

Марија
Димитријевић

Весна
Данкулов

Татјана
Шофранац

АКТИВ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Драгана
Николић

Сања
Глигорић

Анђелка
Вученовић

Мирослав
Антонић

Игор
Петковић

Татјана
Пантелић

Марјана
Младеновић

АКТИВ ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ

Љиљана
Милојевић

Миомир
Ранђеловић

Александра
Обрадовић

АКТИВ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ

Наташа
Сејменов

Мирјана
Димитријевић

Драгана
Јанковић

Ксенија
Маричић

Мирослав
Стојановић

АКТИВ БИОЛОГИЈЕ

Весна
Албијанић

Славица
Радојчић

Драгана
Јешић

Лидија
Новаковић

АКТИВ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Милан
Милојевић

Данка
Петровић

Мирослав
Радић

Славољуб
Васић

Александра
Обрадовић

АКТИВ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Радмила
Јовићевић

Сања
Чуровић

Сара
Кочоски

Марија
Петровић

Петра
Стојковић

Татјана
Маћејка-Трајковић

Ана
Живковић

Драгана
Ристић

АКТИВ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

Весна
Вујовић

Милосав
Дабетић

Даринка
Одабашић

АКТИВ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Оливера
Крстић

Марија
Панић

Ивана
Милисављевић

Маја
Веселиновић

Ивана
Јовановић

ВЕРОУЧИТЕЉИ

Данијела
Бојковић

Милица
Ракић

Маријана
Копања

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Марија
Николић

Невена
Димитријевић

 

Директор

Милан Бајић

У години јубилеја директор школе је Милан Бајић, професор историје.

Наставља традицију школе да сваки нови директор доноси нешто ново:

 • замењује столарију,
 • решава дугогодишњи проблем грејања у школи,
 • асфалтира кошаркашко игралиште,
 • набавља нов намештај,
 • купује нова наставна средства,
 • у дворишту поставља рефлекторе...

Стручном усавршавању поклања се велика пажња, као и резултатима ученика на такмичењима и пријемним и квалификационим испитима.

Поткатегорије

Активности у боравку припремила Тања Цапудер, учитељица