Josif Pančić

Уџбеници и литература

Школска година 2019/20

ПРВИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Буквар „Игра словима“
 • Читанка„Различак“

Klett

Зоран Гаврић, Мирјана Ковачевић

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник

Novi Logos

Ива Иванчевић, С. Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 1-2

Klett

Зоран Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура

 • Музичка култура

Novi Logos

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Енглески језик

 • Discoverry Island Starter А

Akronolo

Tessa Lochowski

 

ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Зов речи, Читанка и  РС за 2. разред
 • О језику, Граматика за 2. разред,
 • Абецедар, уџбеник за учење латинице
                                                         (650-02-00138/2019-07 од 21.5.2019)

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Математика 2 (четири дела), уџбеник за 2. разред (650-02-00154/2019-07 од 21.5.2019)

Novi Logos

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 2 (два дела), уџбеник за 2. разред,  (650-02-00145/2019-07 од 21.5.2019)

Klett

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура

 • Музичка култура, уџбеник за 2. разред,   (650-02-00151/2019-07 од 14.5.2019)

Novi Logos

Драгана Михајловић Бока, Марина Ињац

Енглески језик

 • Our Discovery Island 1, енглески језик за други разред, (650-02-00434/2018-07 од 4.4.2019)

Akronolo

Linnette Ansel Erocak, Jeanne Perrett

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Маша и Раша, РЕКА РЕЧИ
 • Маша и Раша, О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

Природа и друштво

Маша и Раша – ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Klett

Радмила Жежељ Ралић

Музичка култура

 • Певам, свирам, слушам

Nova škola

М.Ћук, З.Јевтић, С.Илић

Енглески језик

 • OUR DISCOVERY ISLAND 2
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • РЕЧИ ЧАРОБНИЦЕ
 • О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Сенка Тахировић
Сенка Тахировић, М.Степановић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Bigz

С. Благданић, З. Ковачевић, С. Јовић, М. Тадић

Музичка култура

 • Музичка култура

Klett

Др Гордана Илић

Енглески језик

 • DISCAVER ENGLISH 1
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

Kate Wokeman

 

ПЕТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка 5

 • Граматика 5

Klettt

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Математика – Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вулевић

Биологија

 • Биологија 5

Gerundijum

Т. Прибићевић, Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић

Географија

 • Географија 5

Novi Logos

Марко Јоксимовић

Историја - Историја 5

 

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Музичка култура

 • Музичка култура 5

Креативни центар

Владица Илић

Ликовна култура

 • Ликовна култура 5

БИГЗ

Миливој Мишко Павловић

ТИО - Уџбеник 5

Novi Logos

Жељко Васић, др Дијана Каруовић

 

Информатика и
рачунарство

Novi Logos

Владан Стевановић

Енглески језик

Wider World 1

Akronolo

B. Hastings, S. McKiniay, L. Edwards

Француски језик

Et toi 1

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек, Г. Луис

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Граматика за 6. разред
 • ИЗВОР – Читанка за 6. разред
 • Радна свеска за 6. разред; (650-02-00119/2019-07 од 27.3.2019)

Klettt

Весна Ломпар

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Математика

 • Математика 6, уџбеник за 6 разред основне школе
 • Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;(650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019)

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Биологија 6
(650-02-00085/2019-07 од 9.5.2019)

Klett

Горан Корићанац, Данијела Радивојевић, Марина Ђуришић, Драгана Јешић

Географија 6
(650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019)

Novi Logos

Снежана Вујадиновић, Рајко Толић, Дејан Шабић

Историја – Историја 6
(650-02-00110/2019-07 од 20.5.2019)

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Физика 6

 • Физика 6, уџбеник за 6. разред;
 • Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима;
  (650-02-00063/2019-07 од 21.5.2019)

БИГЗ

Катарина Стевановић, Марија Крнета

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Музичка култура 6
(650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019)

Novi Logos

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Ликовна култура 6
(650-02-00035/2019-07 од 11.4.2019)

БИГЗ

Миливоје Мишко Павловић

Техника и технологија - Уџбеник 6 (650-02-00094/2019-07 од 14.5.2019)

БИГЗ

Данило Шешељ, Петко Андрић, Жељко Папић

Информатика и рачунарство

 • уџбеник за 6. разред (650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019)

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Енглески језик – Wider World 2

 • енглески језик за 6. разред основе школе, шеста година учења (уџбеник, РС, ЦД)
 • Радна свеска
  (650-02-00437/2019-07 od 11.4.2019.)

Akronolo

Bob Hastings, Stuart McKinlay

Linda Edvadrs

Француски језик

 • Club@ dos 2, udžbenik za 6. razred i radna sveska
  (650-02-00121/2019-07 од 20.5.2019)

Klett

Aurélie Combriat, Philippe Liria, Olivier Jurczyk

 

СЕДМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Пут

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

С. Милојевић, Н. Вуловић

Биологија 7

Герундијум

М. Топић, Т. Миљановић, Т. Лазаревић

Географија 7

Novi Logos

Д. Шабић, С. Вујадиновић, М. Милинчић

Историја – Историја 7

Novi Logos

Ч. Антић, М. Божић

Физика 7

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 7

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 7

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 7

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 7

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 4

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey

I. Hearn

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек

 

ОСМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Речи мудрости

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вулoвић

Биологија 8

Novi Logos

Г. Субаков

Географија 8

Novi Logos

С. Зрнић, Н. Бировљев

Историја – Историја 8

 

Novi Logos

П. Симић, И. Петровић

Физика 8

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 8

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 8

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 8

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 8

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 5

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey,

Chaterine Bright

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек

 

 

Настава у природи

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).

 

Настава у природи 2019/20.

 

Прецизно одређење програма, праваца и времена реализације наставе у природи биће одређено после разматрања понуда и добијања сагласности Савета родитеља школе и Школског одбора на правце и закључења уговора са туристичким агенцијама.

Предвиђене су следеће дестинације и оријентациони термини:

 

Одељења 1/1,2,4  2/2,4,6  3/1,2,3,4,5,6  4/1,5,6  - Доњи Милановац, Хотел Лепенски вир, мај 2020.

Одељења 4/2,3,4  2/1 - Копаоник, Хотел Србрна лисица, јун 2020.

Одељења 2/3, 5 - Тара, Хотел Бели бор, крај маја, почетак јуна 2020.

 

Инклузивно образовање

Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 72-9) постављају се нови приоритети. Право на доступност образовања и васпитања за сву децу је неоспорно, а квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање за све прилагођено њиховим узрасним и личним образовним потребама је један од циљева образовања и васпитања (члан 3). За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то неопходно обезбеђује се додатна помоћ и подршка у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека, физичких и комуникационих (члан 77). Законом је уведена новина у виду израде индивидуалног образовног плана, као посебног документа којим се за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима планира додатна подршка у образовању и васпитању. Новина се односи и на ученике са изузетним способностима за које се, такође уз примену ИОП-а врши обогаћивање и проширивање садржаја образовно-васпитног рада. Циљ ИОП-а jе оптимални развоj детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика.

Директор школе Милан Бајић дана образовао је и именовао Стручни тим за инклузивно образовање ОШ »Јосиф Панчић» почетком школске 2010-2011.године и он у промењеном саставу ради и у овој школској години. Чланови Тима су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичког васпитања
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Милица Живановић, професор математике
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Драгана Јешић,професор биологије, помоћник директора

Школске 2019/20. године акценат ће превасходно бити на изради ИОП-а 2 за ученике код којих индивидуализација и примена ИОП-а 1 нису дали адекватне резултате, на тражењу додатне помоћи и подршке од стране локалне самоуправе (сарадња са стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које нам могу помоћи у подизању квалитета рада са децом којима је потребна додатна подршка, као и на пружању помоћи ученицима из нестимулативних средина у процесу што лакшег укључивања у образовни процес.

 

 

Излети и екскурзије

Правци вишечасовних, једнодневних излета утврђени су на основу препорука и упутстава Министарства просвете као и захтева програмских садржаја, а на предлог одељењских већа и сагласност Савета родитеља.

Излети ће се реализовати само ако се обезбеди пристанак 70% родитеља и сагласност Министарства просвете. Дани у којима се реализују излети и екскурзије имаће карактер радних односно наставних дана.

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

 

Излети и екскурзије за школску годину 2019/20

 

1. разред

Београд - Мали Дунав, мај 2020.

 

2. разред

Засавица, септембар/октобар 2019.

 

3. разред

Нови Сад - Сремски Карловци, септембар 2019.

 

4. разред

Топола - Аранђеловац, септембар 2019.

 

5. разред

Крагујевац, септембар 2019.

 

6. разред

Струганик - Ваљево - Бранковина, септембар 2019.

 

7. разред

Деспотовац - Манасија - Ресавска пећина, септембар 2019.

 

8. разред (два дана)

Тара - Мећавник - Сирогојно, Хотел „Бели бор“, Сирогојно, октобар 2019.

 

Школски календар

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

 

Поткатегорије

Активности у боравку припремила Тања Цапудер, учитељица