Josif Pančić

Контакт

Е-mail школе

Адреса сајта

Израда и администрација сајта

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. www.osjosifpancic.rs Марјана Младеновић
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Мапа сајта

Почетна страна

Историја

Школа данас

Настава

Актуелно

Ђачки кутак

Мапа сајта
Контакт

 

Обавештења за родитеље

Поштовани родитељи будућих првака, све информације о упису деце у 1. разред можете да прочитате у опширнијем тексту или у менију Актуелно/Прваци.

Распоред отворених врата наставника можете да погледате у распореду часова предметне наставе.

Распоред отворених врата учитеља можете да погледате у распореду часова разредне наставе.


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља свих одељења. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна, а у току ове школске године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима:

 • Конституисање новог школског Савета родитеља
 • Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе у школској 2018/2019. години
 • Разматрање Годишњег плана рада школе за 2019/2020.
 • Извештај о раду Савета родитеља у протеклој години
 • Договор око новчаних потраживања од ученика (осигурање ученика, претплата за штампу, културно-забавне активности)
 • Избор агенције за извођење екскурзије и одређивање дневнице за наставнике
 • Избор агенције за обезбеђење школе и осигурање ученика
 • Избор представника за Стручни актив за развојно планирање и друге тимове у школи
 • Резултати уписа ученика 8. разреда у средње школе
 • Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 2019/2020.годину
 • Договор око наставка активности помоћи родитеља школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
 • Извештај о успеху и понашању ученика на крају првог класификационог периода шк. 2019/2020.године
 • Разматрање извештаја о реализованим екскурзијама
 • Разматрање успеха успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за унапређење васпитно образовног рада
 • Остваривање програма професионалне оријентације
 • Извештај о здравственом стању ученика
 • Информација о програмима и начину реализације школских излета
 • Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину
 • Задовољство родитеља програмом сарадње са породицом (анкета), сугестије за наредно полугодиште
 • Избор правца екскурзија и рекреативне наставе за школску 2020/2021.
 • Разматрање успех ученика на трећем класификационом периоду
 • Разматрање предлога изборних предмета за идућу шк.годину
 • Разматрање извештаја о реализацији наставе у природи и излета ученика
 • Разматрање резултати ученика на такмичењу у току године
 • Разматрање успеха ученика на крају школске године
 • Извештај о самовредновању квалитета рада установе у току 2019/2020. год.
 • Запажања чланова Савета о раду школе, предлози и сугестије за наредну школску годину

Обавештавамо Вас да часове у школи можете да посетите сваке прве недеље у месецу, по следећем распореду:

2019.година

септембар - понедељак
октобар - уторак
новембар - среда
децембар - четвртак

2020.година

јануар - петак
фебруар - понедељак
март - уторак
април - среда
мај - четвртак
јун - петак

 

Интервју са директором

Интервју са директором наше школе, господином Миланом Бајићем, обављен 09.12.2009.:

Шта сте урадили у првом полугодишту школске 2009/2010 године?

- Као прво,све учионице су мултимедијалне, што значи да смо окачили 28 видео-бимова.Такође све учионице имају белу таблу, нов намештај, тракасте нове завесе, интернет у свим учионицама...

А шта ћете урадити у другом полугодишту?

- Постоје захтеви за клупице у дворишту, код кошаркашког терена. У старијим разредима ћемо ставити нов намештај и свака учионица ће имати лакиран паркет до почетка другог полугодишта.

Да ли сте задовољни тренутним обезбеђењем?

- Да, много је боље него претходно.

Колико је активна кутија поверења испред библиотеке?

- Има много захтева које редовно испуњавамо.

Да ли ће бити награда за децу која су успешна на такмичењима?

- Да, биће организован излет на крају школске године.

Шта је ђачки парламент?

- То је обавеза која је настала по новом закону и може да много помогне у школи.

Да ли ми то имамо у нашој школи?

- Да, функционише већ од прошлог месеца.

Шта мислите о школским униформама?

- Нисам присталица тога.

Питају ђаци да ли могу школске новине да излазе чешће од једанпут годишње?

- Може, али традиција је да се издају на дан школе...

Да ли ће моћи да се направе школски ормарићи у ходницима?

- Радо, али нећемо моћи да их направимо зато што има премало простора у ходницима и не би требало да правимо већу гужву него што је сада!

Имате ли нешто да поручите ђацима и родитељима?

- Деца да уче и да се пристојно понашају, а родитељи да брину о својој деци.

 
Интервју водили: М. Немец и М. Бојовић
 

Вредновање

Извештајем о спољашњем вредновању Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 614-02/01946/2013-11,
школа "Јосиф Панчић" добила је ОЦЕНУ 4 (највиша оцена).

Још чланака...

Активности у боравку припремила Тања Цапудер, учитељица