ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ У НАСТАВИ

Разредно веће 2. разреда ОШ „Јосиф Панчић“ већ неколико година уназад спроводи тематско планирање у настави. На тај начин се постиже веће међупредметно повезивање наставних садржаја, развија креативност ученика и примењују знања у новим ситуацијама.

Учитељи Радмила Жежељ Ралић и Зоран Гаврић су написали приручнике за учитеље „Ка интегративној настави“ у издању Издавачке куће „Klett“ за сва четири разреда у којима је начињен предлог тематског планирања за сваки наставни дан у току године. У питању су обимни и оригинални методички приручници који нису виђени код нас до сада.

Посебну драж чини већи тимски рад целог Већа на припремању наставних тематских дана.

Погледајте пример тематског наставног дана „Реч, број, фигура“ који је реализоваo учитељ Зоран Гаврић 3. септембра 2016. године у одељењу II1.