Збирке задатака из српског, математике и комбинованог теста за припрему ђака који полажу малу матуру су одштампане и од уторка 16. јануара су у продаји.

Три збирке коштају 670 динара. Цена Збирке за српски је 300 динара, за математику 190, док се Збирка задатака за комбиновани тест продаје за 180 динара.

Збирке се могу набавити у књижарама Просветног прегледа,  али и у другим књижарама широм Србије.

Збирке су драгоцена помоћ осмацима да што боље провере знање пре коначног изласка на испит у јуну, јер им приближавају модел задатака који ће се наћи на завршном испиту.

Свака збирка садржи по 450 задатака – једна петина је нова у односу на прошлу годину и сви су распоређени на основни, средњи и напредни ниво.

На крају збирке налазе се решења.