23.03.2021.

 

Замолио бих родитеље да буду стрпљиви и да пажљиво читају обавештење на сајту, које је окачено на насловној страни, на два места.

Школа је унела све захтеве за заинтересованост за упис у школу, на портал Е управе. Дакле родитељи који су поднели захтев, немају потребу да пријављују своју децу на Е портал, нити им је то омогућено, јер је то већ урадила школа.

Школа ће током априла и маја постепено према процени слободних места за упис у први разред, звати лично родитеље који су поднели захтев, извршити упис и заказивати уз договор са родитељима тестирање код психолога и педагога.

Још једном бих замолио родитеље за СТРПЉЕЊЕ, упис траје цео април и мај месец.

Родитељи који територијално припадају школи, могу према већ објављеном обавештењу, да електронски уписују своју децу.

Милан Бајић, директор школе

 


16.03.2021.

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у времену од 01. априла 2021. до 31.маја 2021.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 1.3 2014. године и деца рођена до 28.2.2015. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2015.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2021. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 01.12.2020. Школа ће у електоски упис преко Е-управе унети искључиво захтеве поднете до 15.3. као заинтересованост за упис (има их 91). Постепено током априла, а посебно маја, од стране школе биће позивани родитељи који су поднели захтев да упишу децу.

Још једном позивам родитеље на стрпљење, упис траје до 31. маја.

Упис у први разред школске 2021/22. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2021/22. Годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs) исказује интересовање за упис детета у нашу школу. На овом порталу апликација еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ биће доступна родитељима од 22. марта до 28. маја 2021. године.

Родитељима који преко ове услуге  закажу термин, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у школу. Обавештавају се родитељи који не припадају територијално школи да упис обаве преко захтева предатог школи.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму и лекарско уверење прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ, или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим не заказујете термине за тестирање деце уколико нисте завршили целокупан здравствени преглед и добили уверење.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост уписа детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења. Напомињемо да је број места у боравку ограничен на три одељења.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 0113554845 сваким радним даном.

 

Директор школе
Милан Бајић

 


01.09.2020.

Обавештавамо родитеље који већ имају децу у школи а не живе на територији школе, да имају могућност да од 2 септембра до 30. новембра 2020. доставе Захтев за упис детета у први разред ради прецизније евиденције заинтересованих за упис који ће им одмах бити одобрен. Уколико не искористе ову могућност њихови Захтеви биће усвајани по редоследу предавања у зависности од могућег броја уписаних нових ђака.

Сви остали родитељи који намеравају да упишу децу у нашу школу а не живе на територији школе, могу образац Захтева за упис потписивати у школи од уторка, 1. децембра 2020. године.


Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у времену од 01. априла 2021. до 31.маја 2021.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења. Још једном напомињемо да је број места у боравку ограничен на три одељења.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2014. године и деца рођена до 28.02.2015. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2015.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2021. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 01.12.2020. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова. Због родитеља који не могу доћи у преподневним часовима, секретар ће понедељком вршити упис после подне од 13 – 18 часова.

Само понедељак, први дан уписа, секретар ради пре подне понедељком, за време уписа.

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:
Бранка Ћурчић

 

Моле се родитељи чије је место становања ван територије која припада нашој школи, да поднесу Захтев за упис детета у први разред.

У наставку прочитајте корисне информације о упису, погледајте опширнији текст о упису 2019/20 о потребној документацији и условима уписа, а за све детаљне информације можете се обратити директору, помоћнику директора, педагогу, психологу и секретару школе.

 

Упис ученика у први разред
Корисне информације за родитеље

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Тако се школске 2019/2020. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2012.год. до 28. фебруара 2013.год. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

У коју основну школу родитељ уписује своје дете?

Дете уписујете у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се можете распитати у самим школама. Свака школа има тачно одређено подручје и дужна је да упише свако дете са свог подручја, без обзира на број већ уписаних ђака.

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада?

Родитељи који желе да упишу дете у школу којој територијално не припадају могу изабраној школи да поднесу захтев (секретару школе). У захтеву се наводе разлози за овакав избор школе. Ови захтеви се узимају у разматрање након што се упишу деца која територијално припадају школи и када се процени да школа има могућности да прими још ученика.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи?

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 1. септембра 2013. године.
Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог школе. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?

Приликом уписа детета у 1. разред родитељ је дужан да донесе сва неопходна документа секретару школе. Тада се заказује испитивање детета уписаног у школу коју врше психолог или педагог школе.

Потребно је донети :

  • извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопију која може бити старија од 6 месеци)
  • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци - коју добија од предшколске установе коју је дете похађало
  • пријаву боравка становања
  • доказ о здравственом прегледу детета

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред?

Не. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то, а то препоручи лекар специјалиста који лечи дете.

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?

Постоје обавезни и изборни предмети. Обавезни су:

- Српски језик
- Математика
- Енглески језик
- Свет око нас
- Ликовна култура
- Музичка култура
- Физичко васпитање

Обавезни изборни предмети су:

- Верска настава
- Грађанско васпитање

Осим обавезних изборних постоје и изборни предмети:

- Народна традиција
- Чувари природе
- Лепо писање

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ детета се опредељује за два, један из групе обавезних изборних и један из групе изборних предмета.

Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.

Текст припремили
педагог и психолог школе

 

Година пред полазак у школу сматра се периодом интензивног развоја и то емеоционалног, социјалног, интелектуалног и моторичког. У предшколском периоду деца савладавају нове вештине, нека се по први пут одвајају од родитељ, а у оквиру припремног програма за полазак у школу срећу се са задацима за вежбање графомоторике и пажње. Већина деце до поласка у школу савлада вештину читања и писања. Међутим, ако дете зна да чита, пише или рачуна не значи да је спремно за полазак у школу. Најважније је да дете поседује ниво потребне зрелости за школско учење, тј. да је физички, интелектуално, говорно, социјално и емотивно развијено.

Зрелост се дефинише као ниво психичког и физичког развоја који ће детету омогућити да обави захтеве који ће му бити постављени у школи.

Интелектуална зрелост детета се односи на одређени ниво интелектуалних функција као што је опажање, говор, памћење, увиђање односа између узрока и последице, пребројавање конкретних предмета, схватање евидентиних законитости између одређених појава. Пре поласка у први разред дете не мора да зна да чита и пише. Читању и писању ће га најправилније научити учитељица, јер се може десити да је те стечене вештине дете савладало неправилно, па је потребан додатни напор да се стечене навике исправе. Али графомоторичке и језичке способности детета је потребно вежбати на други начин, као и способност логичког резоновања. Нпр. кроз игру, са малишаном разврставајте, одузимајте каменчиће, у продавници бројите киви, банане и мерите, како би дете стекло појам о тежини и мерењу. Уочавајте промене у природи, коментаришите, запажајте боје. Наведите дете да самостално прави компарације шта је веће или мање, да се орјентише у простору (горе, доле, лево десно, шта је испод, изнад итд.) и времену (годишње доба, недеља, дан, учите га на поквареном часовнику да очита време, повезујте са делом дана када се нешто ради - руча, одмара, иде у шетњу...). Уместо да га учите писању боље је да дете вежба графомоторику кроз бојење бојанки дрвеним бојицама, или да слаже слагалице већег броја делова примерних узрасту. Играње кликера, резање оловке али и брисање посуђа и прашине, савијање салвета итд.такође подстичу развој ситних мишића прстију и шаке. Могу се правити кућне словарице па се играјте речима или „на слово на слово".

Важно је да дете стекне своју самосталност у породици што значи да треба да зна да се самостално обуче, сложи своје ствари, намести кревет, обави хигијенске навике, спава у засебној соби или кревету.

Родитељи би требало да му дају једноставне обавезе као што су одлазак у оближње продавнице и куповину два-три артикла, (хлеб, млеко, новине). Са шест-седам година већ би требало самостално да се облачи, везује пертле, чешља.

Социјална спремност за полазак у школу односи се на могућност стицања специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање друштвених веза. То значи да је дете спремно да ступа у контакт са непознатим, али уз опрез а не страх, да пордубљује већ постојећа другарства у дворишту или код куће, да је спремно и да узима и да даје играчке другој деци, дели ужину, да до краја одгледа дечји филм у биоскопу или позоришну представу примерену узрасту. Социјална зрелост подразумева и постојање усвојених културних навика, као што је коришћење речи „хвала", „молим" као и поштовање туђег времена.

Скупљање, прављење и сређивање збирки сличица (фудбалера, јунака из цртаних филмова, животиња) помаже у успостављању боље комуникације и сарадње са другом децом.

Бавите се дететом, имајте времена за њега, показујте му да га волите, дружите се са дететом и омогућите му да се дружи са другом децом. Играјте се што више са њим, јер се кроз игру и дружење највише учи. Подстичите његову радозналост, читајте му књиге, причајте приче, подстичите га да вам својим речима преприча филм, причу или представу. Нека искаже оно што мисли и осећа. Омогућите му да савлада што више вештина, јер је за добар старт у школи важна и моторичка спретност. Играјте се са њим лоптом, цртајте разнобојним кредама. Водите га на базен, научите га да плива. Биће самопоузданији и сигурнији.

Створите услове да може да износи своје претпоставке и запажања, да може да погреши и да му се ви због тога нећете подсмевати.

Свако дете у предшколском узрасту има толико тога да вам каже, а да ли ће вам рећи - зависи од тога какав сте слушалац.

 

СТАВ РОДИТЕЉА ПРЕМА ТЕСТИРАЊУ ДЕТЕТА

За добар успех вашег детета на самом тестирању од свега је најважнији ваш став према том чину. Родитељ често, некада чак и несвесно преноси сопствена страховања у вези са тестирањем на своје дете. Само дете није свесно значаја уписа у први разред све док му ви као модел понашања не пренесете свој став. Дете може да дође преплашено и заплашено тиме што га чека и да не покаже своје стварне могућности и способности.

 

Безбедан боравак у школи

Bezbedno

Распоред наставе на РТС

Моја школа

Уџбеници 2021/22.

Оперативни план образовно-васпитног рада у условима пандемије

OperativniPlan

Начин коришћења мобилне технологије у школи